Grup d'ús del català, si vols parlar el nostre idioma llavors ets benvingut. Si parles qualsevol altra cosa, abstente d'entrar.
-1 Voto+1 Voto [+1| 1 👤]